Werving & selectie van Duits personeel

Duitse Recruitment

Kiest u er voor om als Nederlandse bedrijf beter vertegenwoordigt te zijn op de lokale Duitse markt? Door een Duitse recruitment van de eigen sales- of account manager? Bijvoorbeeld omdat de huidige agent niet de gewenste resultaten levert?
Dan kan ExportSelect 4 Germany heel veel betekenen om de juiste mensen te vinden, die goed passen in de Duits-Nederlandse samenwerking.

ExportSelect 4 Germany heeft een speciale werving & selectie focus op Nederlandse exporteurs naar Duitsland, die lokaal behoefte hebben aan eigen sales en/of accountmanagers. Via ons Duitse netwerk en ons support office in Düsseldorf, kunnen wij een brug slaan tussen Nederlandse gewenste functieprofielen en de werving en selectie van Duitse kandidaten.

Door een eigen onderzoek onder Duitsers, die werkzaam zijn voor Nederlandse bedrijven, hebben we een analyse kunnen maken van het gedrag en de verwachtingen van Duitse kandidaten tijdens de sollicitatie, de contractbesprekingen en inwerkperiode. Daardoor kunnen wij onze opdrachtgevers beter adviseren over culturele verschillen en hoe deze zakelijk overbrugd kunnen worden, maar ook hoe onnodige misverstanden vermeden kunnen worden. Een succesvollere match is daarmee gegarandeerd.

De volgende stappen zijn onderdeel van onze Duitse wervingsprocedure:

  • Vastleggen Nederlandstalig wervingsprofiel.
  • Vertalen in een Duitstalig search profiel.
  • Starten werving in Duitsland via lokale online netwerken.
  • Search in onze interne database met Duitse kandidaten.
  • Kandidaat gesprekken op kantoorlocaties Duitsland.
  • Voorstellen shortlist kandidaten aan opdrachtgever.
  • Begeleiden vervolggesprekken.
  • Ondersteuning bij arbeidscontract besprekingen.
  • Nazorg met een feedbackgesprek.

 

management-forum